ZAKONI

 1. Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva
 2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama
 3. Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika
 4. Odluka o parkiralištima na području Grada Karlovca
 5. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018.)
 6. Odredba Uredbe (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016.
 7. Zakon o medijima
 8. Zakon o pravo na pristup informacijama
 9. Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova, troškova dostave informacija (čl. 19 Zakona o pravu na pristup informacija)
 10. Zakon o zaštiti potrošača
 11. Zakon o trgovačkim društvima
 12. Zakon o računovodstvu
 13. Zakon o obveznim odnosima
 14. Zakon o porezu na dohodak
 15. Zakon o minimalnoj plaći
 16. Zakon o doprinosima
 17. Zakon o blagdanima i neradni danima u Republici Hrvatskoj
 18. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
 19. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
 20. Zakon o fiskalizaciji
 21. Opći porezni zakon
 22. Zakon o platnom prometu
 23. Zakon o kamatama
 24. Pravilnik o PDV-u
 25. Smjernice ekonomske i fiskalne politike RH
 26. Zakon o javnoj nabavi
 27. Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
 28. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
 29. Ovršni zakon
 30. Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 31. Uredba o sastavljanju i provedbi izjave o fiskalnoj odgovornosti
 32. Zakon o nabavi i posjedovanju oružja
 33. Pravilnik o vrstama dozvoljenih kalibara športskog oružja
 34. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, te vođenje civilnih strelišta
 35. Zakon o sportu
 36. Pravilnik o koristenju sustava video nadzora