POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA MLADOST D.O.O. NE SMIJE STUPATI U POSLOVNI ODNOS SUKLADNO ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80., stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj ; 120/16) Mladost d.o.o. za športsku djelatnost, Karlovac, Rakovac 1, kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod:

Sukladno odredbama članka 75. do članka 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Mladost d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).