Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka fizička i pravna osoba. U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.U nastavku se nalazi kontakt adresa na koji se možete dostaviti svoj upit, ime i prezime službenik za pravo na pristup informacijama, obrasci zahtjeva za pristup informacijama, Zakon o pravu na pristup informacijama, Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija, Odluka za ponovnu uporabu informacija i  Odluka o imenovanje službenika za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Mladost d.o.o.
Rakovac 1 1, Karlovac
tel: 047 654 270
Službenik za pravo na pristup informacijama:
Božica Rataić, dipl. politolog
e-mail: info@mladost-sport.hr

 

OBRASCI:

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zakon o pravo na pristup informacijama
Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova, troškova dostave informacija (čl. 19 Zakona o pravu na pristup informacija)
Zakon o medijima
Odluka o ponovnoj upotrebi informacija
Odluka o imenovanju službenik za pravo na pristup informacijama

 

IZVJEŠĆA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu