Sukladno čl. 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011; NN 83/2013; NN 143/213) sve objave javne nabave za nabavu roba i usluga čija je procijenjena vrijednosti iznad 200.000,00 kn, odnosno za radove čija procijenjena vrijednost prelazi 500.000,00 kn, javni naručitelj to objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) Republike Hrvatske. Stoga se upućuju svi zainteresirani na stranicu EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) radi preuzimanja dokumentacije za nadmetanje i pripremu ponuda. Na istim se stranicama vodi i evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, kao i eventualnih dodatnih  informacija (ispravaka) o nadmetanju.

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

PLAN NABAVE PO GODINAMA:

 

2023. GODINA

Plan nabave za 2023.

 

2022. GODINA

3.Izmjena plana nabave za 2022.

2.Izmjena plana nabave za 2022.

1.Izmjena plana nabave za 2022.

Plan nabave za 2022.

 

2021. GODINA

3.Izmjena plana nabave za 2021.

2.Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021.

1.Izmjena i dopuna plana nabave za 2021.

Plan nabave za 2021.

 

2020. GODINA

3.Izmjena plana nabave za 2020.

2.Izmjena plana nabave za 2020.

1.Izmjena plana nabave za 2020.

Plan nabave za 2020.

 

2019. GODINA

2.Izmjene Plana nabave 2019.

1.Izmjene Plana nabave 2019.

Plan nabave za 2019.

 

2018. GODINA

Izmjene Plana nabave za 2018.

Plan nabave za 2018.

 

2017. GODINA

Izmjene plana nabave za 2017.

Plan nabave za 2017.

 

2016. GODINA

Plan nabave za 2016.