Služba premještanja i blokiranja vozila u svom radu koristi specijalizirana vozila za premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila.
Premještanje nepropisno zaustavljenih ili  parkiranih vozila obavlja se prema nalogu:

  • prometnog redara
  • komunalnog redara
  • policijskog službenika
  • na zahtjev korisnika

Sva nepropisno parkirana vozila premještaju se na depo u Vatrogasnoj ulici  br.3.

Rješenje o novim parkirališnim mjestima u Ulici Vladimira Nazora

Zakonska regulativa:

  1. Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave, te programu i načinu osposobljavanja službenika (Narodne novine broj 143 od 11. prosinca 2008.)
  2. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila (Narodne novine broj: 134/08, 98/18.)
  3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama