– U skladu s Odlukom o komunalnim djelatnostima na području grada Karlovca Parking služba obavlja poslove održavanja i naplate parkirališta na temelju godišnjih ugovora sklopljenih s Gradom Karlovcem.
– Ima ured u prizemlju ŠSD Mladost (desno od glavnog ulaza)
– Prodaja mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih parkirališnih karata
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o parkiralištima na području Grada Karlovca