MLADOST d.o.o. Karlovac

tvrtka za upravljanje, iznajmljivanje i održavanje sportskih terena

 

Adresa:

Rakovac 1, 47000 Karlovac

 

Telefoni:

Ured direktora: 047 654 270

Tehnički odjel: 047 654 270

Sokolski dom-prijavnica/klizalište: 047 639 612

Parking služba: 047 654 271

Pauk služba: 047 638 592  

                      Nakon 15 sati, za izdavanje vozila nazvati dežurnog u Pauk službi na broj mobitela: 091 65 42 707 

 

Fax: 047 654 268 

e-mail: info@mladost-sport.hr

e-mail: parking@mladost-sport.hr

e-mail: pauk@mladost-sport.hr

 

Direktor

 Ivan Uđbinac, struč. spec. oec.

 

Ured direktora

Draženka Sabljarić

 

Samostalni referent za informiranje i organizaciju

Božica Rataić, dipl. politolog

 

Marketing

Tomica Belavić

 

Rukovoditelj financijsko-računovodstvenog sektora  

Marijana Graho Bačurin, dipl. oec.

 

Rukovoditelj sektora parkirališta i premještanje vozila

Tihomir Jarnjević, struč. spec. oec.

 

Voditelj odjela parkirališta  

Hrvoje Čubrić, ing. prom.

 

Rukovoditelj tehničkog odjela

Tomica Belavić

 

Voditelj održavanja objekata

Danijel Trupković