NOGOMETNI TERENI PONOVNO SUHI

Voda s glavnog nogometnog terene “Branko Čavlović-Čavlek” ispumpana je. Naši djelatnici danima su radili na ispimpavanju vode, a sada rade na čišćenju glavnog i pomoćnih terena, te atletske staze. Uskoro će biti snimljeno zatečeno stanje nankon poplave.