– Korištenje, održavanje i upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada Karlovca
– Iznajmljivanje pokretnih pozornica
– Organizacija koncerata, izložbi, revija i sl.
– Održavanje javnih površina oko sportskih objekata