POSLOVNA ISKAZNICA

Mladost d.o.o.
Rakovac 1, 47 000 Karlovac
Tel: 047 654-270047 654-267
Fax: 047 654-286
e-mail: info@mladost-sport.hr
OIB: 51490150984
Poslovni račun (IBAN RAČUN) : HR18 2400 0081 1900 1736 4 kod Karlovačke banke d.d., Karlovac
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu Tt-95/1494-2
Temeljni kapital: 338.100,00 kn    


Tijela Društva

SKUPŠTINA:
Gradonačenik

 

NADZORNI ODBOR:

Tomislav Katić, predsjednik

Tomica Beljan, zamjenik predsjednika

Alen Cekurić, član

Alenko Ribić, član     

 

UPRAVA:
Ivan Uđbinac, struč.spec.oec.-direktor Društva