– Služba premještanja i blokiranja vozila koja u svom radu koristi specijalizirana vozila za odvoz nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila.

– Na temelju godišnjeg ugovora o premještanju i odvozu nepropisno parkiranih vozila, sklopljenog između Grada Karlovca i Pauk služba 3. listopada 2018. godine, sva nepropisno parkirana vozila premještaju se na    depo Pauk službe u Vatrogasnoj ulici 3

Premještanje nepropisno zaustavljenih ili  parkiranih vozila obavlja se prema nalogu:
– prometnog redara
– komunalnog redara
– policijskog službenika
– na zahtjev korisnika Prometnog redarstva Grada Karlovca i MUP-a, Prometne policije PU Karlovačke