Mladost d.o.o. za športsku djelatnost Karlovac utemeljena je 1975. godine sa zadaćom održavanja, upravljanja i korištenja športskim objektima u vlasništvu grada Karlovca.

MISIJA

Misija Društva Mladost d.o.o. je da kroz provedbu Strategije razvoja sporta grada Karlovca i rada djelatnika, osiguraju primjereni i pristupačni objekti školama, klubovima, udrugama koji će omogućiti dugoročni i održivi razvoj vrhunskih sportaša, učenika kao i sportskih i rekreativnih aktivnosti za sve kategorije građana te kroz obavljanje sporednih aktivnosti pridonositi stvaranju dobiti radi ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada Karlovca.

VIZIJA

Do 2020. godine s opremljenim objektima poboljšat će se kvaliteta života građana, učenika, sportaša, a održivi će razvoj sporta biti osiguran primjerenim objektima i stručnim kadrovima.

Tvrtka funkcionira kroz sljedeću poslovnu organizaciju
UPRAVA

Ivan Uđbinac, struč.spec.oec. – direktor Društva; tel. 047/654 270;

Nadzorni odbor:

Dragutin Belavić iz Karlovca, Kranjčevićeva 16, -predsjednik Nadzornog odbora

Dijana Makarić iz Karlovca , Ljubljanska 47A, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora

Stjepan Kruzić iz Karlovca, Zadobarje 110,  -član Nadzornog odbora

Jadranko Grčić iz Karlovca, Mala Jelsa 45E,- član Nadzornog odbora

Hrvoje Čubrić iz Karlovca, Struga 19, – predstavnik zaposlenika u nadzornom odboru

 

OIB: 51490150984

Porezni broj: 1178440
MBS: 020014837
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu Tt-95/1494-2
Temeljni kapital: 858.100,00 kn uplaćeno u cijelosti.

IBAN RAČUN:
HR18 2400 0081 1900 1736 4 Karlovačka banka d.d., Karlovac

POLITIKA KVALITETE
Mladost d.o.o. u okviru djelatnosti koje obavlja opredijeljena je za način djelovanja kojim će biti prepoznata na tržištu kao pouzdan, kvalitetan i poželjan partner.
Kvalitetom naših usluga pokazujemo klijentima spremnost na suradnju, prepoznavanje i zadovoljenje njihovih potreba i očekivanja.
Dragocjeni podaci dobiveni od naših klijenata o efektu načina obavljanja poslova za i u ime njih, te rezultati internih prosudbi osnova su za provedbu stalnih poboljšanja naših usluga.
Posebnu pažnju pridajemo edukaciji i konstantnom usavršavanju naših zaposlenika i njihovom osobnom zadovoljstvu te njihovom poticanju da kreativno djeluju na poboljšanje kvalitete.
Osposobljeni i motivirani zaposlenici našeg poduzeća svojim profesionalnim radom doprinose stvaranju povjerenja u kontaktu s poslovnim partnerima.
Na taj način želimo da naše poduzeće ostane uspješno i sa profitabilnom realizacijom i ekonomski stabilno na zadovoljstvo naših klijenata.
Ocjenu uspješnosti rada daju korisnici naših usluga, pa stoga svako njihovo kritičko a dobronamjerno mišljenje primamo i predstavlja nam osnovu za kontinuirano poboljšanje kvalitete.

RADNO VRIJEMERADNO VRIJEME
Ured direktora: ponedjeljak-petak 7:00 do 15:00 sati
Financije i knjigovodstvo: ponedjeljak-petak 7:00 do 15:00 sati
Tehnička služba: ponedjeljak-petak 7:00 – 14:00; subota i nedjelja 7:00-12:00 sati
Prijavnica Školska športska dvorana: ponedjeljak-nedjelja 6:00-23:30
Caffe bar Korner: ponedjeljak-nedjelja 8:00-22:00

Parking služba: ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 7:00-14:00 sati
srijeda 7:00-19:00 sati
subota: 7:00-12:00 sati