MLADOST d.o.o.
za športsku djelatnost

Adresa:
Rakovac 1
47000 Karlovac

Telefoni:
+385 47 654 270 Ured direktora
+385 47 601 617 Tehnički odjel
+385 47 654 271 Odjel parkirališta

Fax:
+385-47-654-268

Mail

Direktor: Tihomir Jarnjević, univ.bacc.oec.

Tihomir Jarnjević: tihomir.jarnjevic@mladost-sport.hr

Tihomir Jarnjević: direktor@mladost-sport.hr

Ured direktora
Draženka Sabljarić drazenka.sabljaric@mladost-sport.hr

Rukovoditelj tehničkog sektora: Tomislav Polić, dipl.ing.

Tomislav Polić tomislav.polic@mladost-sport.hr

Marketing marketing@mladost-sport.hr
Tomica Belavić tomica.belavic@mladost-sport.hr

Tehnička služba:
Danijel Trupković danijel.trupkovic@mladost-sport.hr

Financije i knjigovodstvo:
Marijana Graho-Bačurin marijana.bacurin@mladost-sport.hr

Parkirališta parking@mladost-sport.hr
Hrvoje Čubrić