MLADOST d.o.o.
za športsku djelatnost

Adresa:
Rakovac 1
47000 Karlovac

Telefoni:
+385 47 654 270 Ured direktora
+385 47 601 617 Tehnički odjel
+385 47 654 271 Odjel parkirališta

Fax:
+385-47-654-268

Mail

Direktor

Ivan Uđbinac, struč. spec. oec.

e-mail: ivan.udbinac@mladost-sport.hr

Ured direktora:

Draženka Sabljarić

e-mail: drazenka.sabljaric@mladost-sport.hr

Savjetnik za odnose s javnošću

Božica Rataić, dipl. pol.

e-mail: bozica.rataic@mladost-sport.hr

Marketing

Tomica Belavić

e-mail: tomica.belavic@mladost-sport.hr

Rukovoditelj sektora naplate parkirališta i premještanje vozila

Tihomir Jarnjević, univ. bacc. oec.

e-mail: tihomir.jarnjevic@mladost-sport.hr

Financije i knjigovodstvo:

Marijana Graho Bačurin, dipl. oec.

e-mail:  marijana.bacurin@mladost-sport.hr

Parkirališta:

Hrvoje Čubrić, ing. prom.

e-mail: parking@mladost-sport.hr

Tehnička služba

Danijel Trupković

e-mail: danijel.trupković@mladost-sport.hr