MLADOST d.o.o. Karlovac

tvrtka za upravljanje, iznajmljivanje i održavanje sportskih terena

Adresa:
Rakovac 1
47000 Karlovac

Telefoni:
Ured direktora: 047 654 270
Tehnički odjel: 047 654 270
Parking služba: 047 654 271
Pauk služba: 047 638 592
091 65 42 707 

Fax: 385 047 654-268 

e-mail: info@mladost-sport.hr

e-mail: parking@mladost-sport.hr

e-mail: pauk@mladost-sport.hr

 

Direktor:

 Ivan Uđbinac, struč. spec. oec.

 

Ured direktora:

Draženka Sabljarić

 

Savjetnik za odnose s javnošću

Božica Rataić, dipl. politolog

 

Marketing

Tomica Belavić

 

Financije i knjigovodstvo

Marijana Graho Bačurin, dipl. oec.

 

Rukovoditelj sektora naplate parkirališta i premještanje vozila

Tihomir Jarnjević, univ. bacc. oec.

 

Parking služba

Hrvoje Čubrić, ing. prom.

 

Pauk služba

Hrvoje Čubrić, ing.prom.

 

Tehnička služba

Danijel Trupković