SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU PROVEDENA U 2021. GODINI: 

Nije bilo e-savjetovanja

 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU PROVEDENA U 2020. GODINI

Tvrtka Mladost d.o.o. Karlovac u periodu od 22. listopada do 22. studenog 2020. godine provela je dva e-savjetovanja s javnošću:

*Prvo savjetovanje odnosilo se na nacrt akta Opći uvjeti isporuke komunalne usluge premještanja, blokiranja, uklanjanja i nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila s javnih površina i površina javne namjene na području grada Karlovca.U nastavku se nalazi sva dokumentacija koja je bila potrebna za sudjelovanje u e-savjetovanju:

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge premještanja, blokiranja, uklanjanja i nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila s javnih površina i površina javne namjene na području grada Karlovca

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

OBRAZAC-Sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta

Napomena: Na e-savjetovanje u period 22. listopada do 22. studenog 2020. godine nitko se nije uključio. Izvješće o e-savjetovanju

*Drugo savjetovanje odnosilo se na Pravilnik o korištenju javnih sportskih objekata. U nastavku se nalazi sva dokumentacija koja je bila potrebna za sudjelovanje u e-savjetovanju:

Pravilnik o korištenju javnih sportskih objekata

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

OBRAZAC-Sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta

Napomena: Na e-savjetovanje u periodi od 22. listopada do 22. studenog 2020. godine nitko se nije uključio. Izvješće o e-savjetovanju

 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU PROVEDENA U 2019. GODINI:

Tvrtka Mladost d.o.o. Karlovac u periodu od 02. svibnja do 02. lipnja 2019. godine provela je Javno e-savjetovanje o nacrtu akta Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja.  U nastavku se nalazi sva dokumentacija koja je bila potrebna za sudjelovanje u e-savjetovanju:

1.OBRAZAC sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta

2. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja

3. Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

NAPOMENA: Na e-savjetovanje u periodi od 02. svibnja do 02. lipnja 2019. godine nitko se nije uključio.