• Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

• Rad sportskih objekata

• Korištenje,održavanje i upravljanje športskih objekata od posebnog značaja za rad, utvrđenih posebnom odlukom sukladno zakonu o športu

• Korištenje, održavanje i upravljanje drugim športskim objektima, preuzetih na upravljanje od drugih korisnika odnosno vlasnika, sukladno posebnim ugovora

• Obavljanje druge športske djelatnosti utvrđene kao javne potrebe u športu

• Proizvodnja športske opreme

• Kupnja i prodaja roba

• Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

• Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane

• Pripremanje i usluživanje pića i napitaka

• Pružanje usluga smještaja

• Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom

• Promidžba

• Raznovrsne poslovne djelatnosti

• Iznajmljivanje pokretnih pozornica

• Organizacija koncerata, izložbi, revija i sl.

• Organizacija igara na sreću i zabavnih igara

• Čišćenje svih vrsta objekata

• Održavanje javnih površina

• Naplata parkiranja, nadzor i čuvanje vozila na parkiralištu, premještaj i odvoženje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila