Category Archives: Nekategorizirano

PONOVLJENI NATJEČAJ za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ”Dani piva Karlovac 2022.”

Grad Karlovac je Organizator, a tvrtka Mladost d.o.o. i Turistička zajednica Grada Karlovca Izvršni organizatori manifestacije „Dani piva Karlovac 2022.“koja će se održavati u vremenu od 26. do 30. kolovoza 2022. godine.
U okviru Manifestacije na lokacijama užeg centra grada na području Gradske četvrti Zvijezda potrebno je u vremenu od petka 26. do utorka 30. kolovoza 2022. godine osigurati raznovrsnu ugostiteljsku ponudu jela i pića, te prigodnu prodaju na štandovima i drugim montažnim objektima………

OTVOREN PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA DANE PIVA 2022.

Raspisuje se, sukladno Odluci gradonačelnika Grada Karlovca o uvjetima i načinu korištenja javnih površina i montažnih objekata na manifestaciji „Dani piva Karlovac 2022.“ KLASA: 610-04/22-01/04, UR.BROJ: 2133/01-09-22-15 od 23.06.2022, ponovljeni natječaj za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ”Dani piva Karlovac 2022.”. Natječaj se raspisuje za 3 lokacije za koje nije bilo prijava na prvom natječaju.

Tekst natječaja, shemu Dana piva 2022.,te obrasce za prijavu ugostitelja i trgovina/OPG-a možete pogledati i preuzeti u nastavku:

II. Javni poziv-Dani piva Karlovac 2022.

Obrazac ponude za ugostitelje

Obrazac ponude za trgovci/OPG

 

Napomena:

Prijave se podnose izvršnom organizatoru, na adresu: MLADOST d.o.o., Rakovac 1, 47000 Karlovac, s naznakom: JAVNI NATJEČAJ ”DANI PIVA KARLOVAC 2022.“

Ponude se zaprimaju na urudžbeni zapisnik Izvršnog organizatora- Mladosti d.o.o. Karlovac do ponedjeljka, 18. srpnja 2022. godine u 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Rezultati natječaja biti će poznati 19. srpnja 2022. godine, a o čemu će ponuditelji biti obaviješteni elektroničkom poštom.

 

 

NATJEČAJ ZA ZAKUP SVJETLEĆIH REKLAMNIH ORMARIĆA

Otvoren je Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup svjetlećih reklamnih ormarića (city light).

Tekst natječaja možete pogledati  OVDJE

 

Napomena:

Ponude se podnose do 11. srpnja u 12 sati na urudžbeni zapisnik tvrtke Mladost d.o.o. Karlovac ili poštom, na adresu: Mladost d.o.o. Rakovac 1, Karlovac.

Javno otvaranje ponuda biti će 11. srpnja u 13 sati u prostorijama tvrtke Mladost d.o.o.

 

Skip to content