JAVNI NATJEČAJ

Tvrtka Mladost d.o.o. Karlovac raspisuje javne natječaje za prikupljanje ponuda za davanje na korištenje: reklamnih površina na stupovima, svjetlećih reklamnih ormarića (city light) i reklamnih panoa (jumbo plakat):

Tekst natječaja pogledajte u nastavku:

JAVNI NATJEČAJ-Reklamne površine na stupovima

JAVNI NATJEČAJ-Svjetleći reklamni ormarići (City light)

JAVNI NATJEČAJ-Reklamni panoi (Jumbo plakati)

 

NAPOMENA:

Ponude se podnose do 31. svibnja 2022. godine u 12:00 sati na urudžbeni zapisnik tvrtke Mladost d.o.o. Karlovac ili

putem pošte na adresu: Mladost d.o.o., Rakovac 1., 47000 Karlovac.

Ponude zaprimljene u tvrtki Mladost d.o.o. Karlovac, nakon 12:00 sati 31. svibnja 2022. godine smatraju se zakašnjelima

i neće se razmatrati.

 

 

Skip to content