SANKCIJE ZA NEPRIDRŽAVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA NA SAJMU PETKOM!

Uz sve važeće mjere nadležnih tijela radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 na prostoru ŠRC-a Korana u vremenu održavanja Sajma petkom tvrtka Mladost donijela je slijedeću Odluku:             

  1. SVI TRGOVCI (koji prodaju novu robu, rabljenu robu-stara krama, poljoprivredne proizvode i ugostitelji) obvezni su na svojim prodajnim mjestima, na ispravan način, koristiti maske za lice ili medicinske maske 
  2. SVI POSJETITELJI/KUPCI obvezni su prilikom ulaska i boravka na prostoru sajma, na ispravan način, koristiti maske za lice ili medicinske maske 

 Nepoštivanje odredbi ove Odluke podliježe sankcioniranju: 

            Za trgovce to znači trenutni prekid prodajnih aktivnosti, naplata ugovorne kazne u iznosu plaćene zakupnine za konkretno prodajno mjesto i uklanjanje robe/proizvoda, te udaljavanje trgovca sa prodajnog prostora sajma.

            Za posjetitelje/kupce- udaljavanje sa prostora sajma.

Mjeru sankcioniranja – udaljavanje provest će ovlaštene osobe nadležnih državnih i tijela Jedinica lokalne samouprave.