Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluke USRH) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Mladost d.o.o. Karlovac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).