Mladost d.o.o. za športsku djelatnost Karlovac utemeljena je 1975. godine sa zadaćom održavanja,
upravljanja i korištenja športskim objektima u vlasništvu grada Karlovca. Danas upravlja objektima:

Djelatnici tvrtke Mladost pomažu kod čišćenja dvorišta Osnovne škole Banija

Image00002

Image00001